Aby serwis był w pełni funkcjonalny, należy włączyć JavaScript w przeglądarce.

Studia niestacjonarne II stopnia RSS

Komunikaty z dziekanatu (e-mail)

A.Urbańska 2014-11-27 11:17:24

Zgodnie z §42 ust. 5 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom
stypendia wypłacane są na wskazane konto bankowe.
 
Wszyscy studenci składający wnioski są zobowiązani do uzupełnienia numeru konta bankowego
w systemie moja.pg.

2014-09-15 09:37:57

Dział Ochrony Mienia PG (Portiernia Główna) informuje, że istnieje możliwość zakupu lub aktualizacji magnetycznej kartuy wjazdu dla studentów studiów niestacjonarnych.

Sprzedaż i aktualizacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30


2014-09-01 13:18:02

Informacja dla dyplomantów studiów niestacjonarnych II stopnia

Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej stanowi, że:

(§ 21.7) „Student składa pracę dyplomową w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na

informatycznym nośniku danych nie później niż:

3) do 30 września - na studiach drugiego stopnia kończących się w semestrze letnim.”

oraz

(§ 21.9) „Opiekun pracy dyplomowej, po otrzymaniu egzemplarza pracy dyplomowej i jej akceptacji, zalicza przedmiot Praca dyplomowa magisterska bez oceny” – zwrot protokołu do 30 września.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2014 z 24.03.2014 r. pracownik dziekanatu poświadcza na stronie tytułowej złożenie gotowej pracy dyplomowej do dziekanatu. Powinno to odbyć się do 30 września. Złożenie pracy dyplomowej do dziekanatu po tym terminie oraz brak zaliczenia w protokole będzie powodowało skreślenie z dniem 1 października z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej.

Przypominamy również, że zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału WETI z dnia 20.05.2014 r. temat pracy dyplomowej magisterskiej ważny jest 2 lata od podjęcia tematu przez dyplomanta.

Oznacza to, że dyplomanci, którzy podjęli temat pracy przed 30.09.2012 r., powinni złożyć gotową pracę do 30.09.2014 r. W przeciwnym wypadku będą musieli podjąć nowy temat pracy dyplomowej oraz powtórzyć co najmniej  czwarty semestr.

Komunikaty od administratora (e-mail)

brak wiadomości