Aby serwis był w pełni funkcjonalny, należy włączyć JavaScript w przeglądarce.

Studia niestacjonarne I stopnia RSS

Komunikaty z dziekanatu (e-mail)

2016-11-09 13:50:10

Harmonogram wykładów z Humanistyki dla Inżynierów dostępny jest na stronie
przedmiotu:

http://eti.pg.edu.pl/katedra-inteligentnych-systemow-interaktywnych/humanistyka-dla-inzynierowpozdrawiam
Adam Kaczmarek
Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych

2016-10-12 12:51:18

DYŻUR  WKS

 

22.10.2016    (sobota)   godz. 10.00-12.00

 

23.10.2016  (niedziela)  godz. 12.00-14.00

 

www.eti.pg.gda.pl/wrs.eti.     -    zakładka  WKS   -    dyżury

2016-04-20 12:10:47

Masz pomysł na biznes? Zgłoś go do konkursu i wygraj gotówkę

 

Trwają zgłoszenia do konkursu "Jaskółki przedsiębiorczości", który skierowany jest do studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej. Zadaniem uczestników jest przedstawienie nietuzinkowego pomysłu na biznes.

 

Gwarantowana pula nagród wynosi 13 tysięcy złotych brutto. Dodatkowo partner konkursu Fundacja Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości nagrodzi laureatów pierwszego miejsca trzymiesięcznym okresem bezpłatnej preinkubacji projektu.

 

Aby wziąć udział w konkursie należy do 11 maja 2016 r. przysłać zgłoszenie na adres: jaskolki@pg.gda.pl. Oprócz podstawowych danych (imię, nazwisko, wydział, adres e-mail, nr telefonu), zgłoszenie powinno zawierać prezentację pomysłu biznesowego w formie krótkiej prezentacji (max 10 slajdów) lub dwuminutowego filmu oraz krótkie streszczenie pomysłu (max 100 słów). Szczegółowe wytyczne znajdują się w regulaminie „Jaskółek” dostępnym na stronie konkursu http://ctwt.pg.edu.pl/jaskolki.  

 

Na podstawie zgłoszeń jury wybierze finalistów, którzy zaprezentują swoje pomysły na forum. Galę finałową zaplanowano na przełomie maja i czerwca br.

 

Przy ocenie prac – na obu etapach – pod uwagę będą brane następujące kryteria: innowacyjność, strategia rozwoju i szansa powodzenia przedsięwzięcia, strona ekonomiczna przedsięwzięcia oraz zaspokojenie potrzeb rynkowych.

 

Ideą konkursu "Jaskółki przedsiębiorczości" jest propagowanie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.  

 

Konkurs odbywa się pod patronatem prof. dr. hab. inż. Henryka Krawczyka, Rektora Politechniki Gdańskiej.

 

Partnerami konkursu są: Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Excento sp. z o.o., Politechniczny Klub Biznesu PKB+, Akademicki Inkubator Gospodarczy PG, Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej oraz organizacja studencka SimLE.

 

Polecamy:

artykuł o sukcesie laureatów konkursu „Jaskółki przedsiębiorczości”

oraz artykuł o ubiegłorocznym zwycięzcy

2016-01-20 11:09:27

Szanowni studenci semestru 7! 

 Nieuchronnie zbliżamy się do końca semestru w związku z tym mam dla Was kilka informacji.

Do dnia 27 stycznia 2016 r.  należy złożyć w dziekanacie nw. dokumenty:

  1. 4 jednakowe fotografie w stroju wizytowym; wymiary: 4,5 x 6,5 cm  (prosimy nie podpisywać zdjęć!!);
  2. wydruk raportu antyplagiatowego z podpisem dyplomanta
  3. jedną wersję projektu inżynierskiego nagraną na płytę CD lub DVD (na płycie podpis promotora potwierdzający zgodność pracy w wersji elektronicznej z wersją papierową);
  4. jeden egzemplarz projektu inżynierskiego drukowany dwustronnie, zbindowany i zawierający wygenerowane z moja.pg:
  • stronę tytułową (z podpisami: promotora oraz kierownika katedry macierzystej)
  • oświadczenie;

5. książeczkę wojskową do wglądu (w przypadku mężczyzn).

Można otrzymać również:

1.      Odpis dyplomu w języku obcym (nie jest obowiązkowy) należy złożyć dodatkowo:

  • wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy (drukowany z moja.pg),
  • 1 fotografię w stroju wizytowym; wymiary 4,5 x 6,5 cm (identyczną jak do dyplomu w języku polskim!)

2.      Suplement w języku angielskim (nie jest obowiązkowy) należy złożyć dodatkowo:

  • wniosek o wydanie odpisu suplementu w języku angielskim (drukowany z moja.pg),
  • streszczenie projektu w języku angielskim (strona A4) z podpisem promotora.

Po złożeniu ww. dokumentów zostanie wystawiona faktura za druki dyplomu w języku polskim 60 zł. Opłata  za każdy odpis dyplomu w języku obcym wynosi 40 zł.

 PROSZĘ NIE ZMIENIAĆ DOKUMENTÓW DRUKOWANYCH Z MOJAPG (strona tytułowa i oświadczenie)!!

Praca powinna być zgodna z wytycznymi  i wymaganiami edytorskimi dla autorów prac dyplomowych lub projektów dyplomowych realizowanych na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej (Zarządzeniu Rektora PG nr 49/2014 z 5 grudnia 2014 r.)

Studenci – Dziekanat – Dziekanat – Dyplom

 

 

Proszę szczególnie zwrócić uwagę, aby w streszczeniu w języku polskim na końcu były podane  SŁOWA  KLUCZOWE  i  DZIEDZINA NAUKI  i w języku angielskim SŁOWA KLUCZOWE  !!!    (str. 9  Wytycznych edytorskich).

Słowa kluczowe:

Dziedzina nauki i techniki, zgodnie z wymogami OECD: <dziedzina>, <technika>

 

Studenci realizujący pracę w grupie muszą umieścić wyraźny podział działań w spisie treści i streszczeniu. Stronę tytułową i oświadczenie każdy drukuje ze swojego konta na  stronie: moja.pg.gda.pl.

  Pracę do programu antyplagiatowego sugeruję NIE WRZUCAĆ na ostatnią chwilę!! (System informatyczny ma pewne ograniczenia ;)

 

Egzaminy dyplomowe powinny zakończyć się do 30 kwietnia 2016 r.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego inżynierskiego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, łącznie z obowiązującymi praktykami!

Dyplomanci, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na PG powinni zdać egzamin dyplomowy do 11 lutego 2016 r. (15.02.2016 r. jest zamykana lista).

 

Wszystkie druki znajdują się na stronie:

 www.eti.pg.edu.pl/studenci/dziekanat/druki do pobrania

 

 

Z pozdrowieniami i życzeniami powodzenia!

Ewa Kwiatkowska

dziekanat WETI


 
 

 

A.Urbańska 2014-11-27 11:17:10

Zgodnie z §42 ust. 5 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom
stypendia wypłacane są na wskazane konto bankowe.
 
Wszyscy studenci składający wnioski są zobowiązani do uzupełnienia numeru konta bankowego
w systemie moja.pg.

Komunikaty od administratora (e-mail)

brak wiadomości