Aby serwis był w pełni funkcjonalny, należy włączyć JavaScript w przeglądarce.

Informacje o salach i plany zajęć są dostępne tylko pod adresem
http://sis.eti.pg.edu.pl RSS

Komunikaty z dziekanatu (e-mail)

J. Czaja 2017-02-22 13:37:24

Plan zajęć wraz z obłożeniem sal jest publikowany w nowym serwisie wydziałowym dostępnym pod adresem sis.eti.pg.gda.pl.

Zachęcamy do korzystania !

Od nowego roku akademickiego serwis StudentInfo zostanie zamknięty.

A.Urbańska 2015-11-12 14:23:06

Zgodnie z §39 ust. 5 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom
przyznane świadczenia pomocy materialnej wypłacane są na, bankowe konto osobiste studenta, wskazane w portalu MojaPG
 
Wszyscy studenci składający wnioski są zobowiązani do uzupełnienia numeru konta bankowego
w systemie moja.pg.

A.Urbańska 2014-11-27 11:15:26

Zgodnie z §42 ust. 5 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom
stypendia wypłacane są na wskazane konto bankowe.
 
Wszyscy studenci składający wnioski są zobowiązani do uzupełnienia numeru konta bankowego
w systemie moja.pg.

J. Czaja 2014-10-08 11:41:37

Microsoft Research wybrał Polskę, jako jeden z trzech krajów do przeprowadzenia konkursu Code Hunt.

To jest szansa nie tylko  na zdobycie nagrody, ale przede wszystkim na odbycie stażu w Redmond.

2014-05-14 14:00:37

    Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) informujemy, iż udzielamy odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:

 - imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie,

 - adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu),

 - treść pytania (określenie przedmiotu sprawy).

  Studenci dodatkowo podają nr albumu, kierunek i rok studiów.

Komunikaty od administratora (e-mail)

J. Czaja 2014-09-24 19:57:38

Witamy nowych studentów!

Po akcji rekrutacji skądkolwiek i czymkolwiek proszę wejść na bezpieczną (!) stronę https://moja.pg.gda.pl, skąd poprzez przycisk „Załóż konto” i poprzez podanie swoich danych osobowych dokonać aktywacji konta. Cała społeczność WETI może korzystać z sieci bezprzewodowych WETI_PG i eduroam oraz z dostępu do Wydziału z domu poprzez OpenVPN lub IPsec dokonując uwierzytelnienia siebie swoim identyfikatorem politechnicznym i hasłem już po dobie od aktywacji konta. Sieć WETI_PG udostępnia natywny Internet IPv6. Uaktualnione instrukcje i pliki do pobrania udostępniamy na stronie http://starter.eti.pg.gda.pl.
Kierownik Sekcji Informatycznej

dr inż. Dominik Bednarczyk

Gdańsk, 18 września 2014 r.