Aby serwis był w pełni funkcjonalny, należy włączyć JavaScript w przeglądarce.

Studia niestacjonarne I stopnia RSS

Komunikaty z dziekanatu (e-mail)

2017-06-13 10:26:57

Rozliczenie sesji letniej 2016/2017

SKŁADANIE  PODAŃ

do 2 PAŹDZIERNIKA 2017 (poniedziałek)

TERMIN OSTATECZNY ustalony przez Rektora PG!

Podania składają studenci, którzy:

- mają dług przekraczający 12 pkt ECTS;

- nie zaliczyli PRZEDMIOTÓW POWTARZANYCH (bez względu na liczbę pkt.ECTS);

- chcą rozłożyć płatność na raty;

PODANIA ZŁOŻONE PO TERMINIE POZOSTANĄ BEZ ROZPATRZENIA !!!!

A. Hryszko 2017-03-10 13:25:18

 

 

Ze względu na rozliczenie sesji

w dniu

15.03.2017 r. (środa)

 

Dziekanat nieczynny

 

 

 

2017-01-11 14:38:24

Dodatkowe kolokwium z przedmiotu Etyka (Humanistyka dla inżynierów) odbędzie się w dniu 18.01.2017 w sali 206 NE w godzinach od 15:00-15:45

2017-01-05 09:41:57


  Projekt dyplomowy inżynierski
Treść:

Szanowni studenci semestru 7!

 Nieuchronnie zbliżamy się do końca semestru w związku z tym mam dla Was kilka informacji.

Do dnia 30 stycznia 2017 r. należy złożyć w dziekanacie nw. dokumenty:

  1. 4 jednakowe fotografie w stroju wizytowym; wymiary: 4,5 x 6,5 cm  (prosimy nie podpisywać zdjęć!!);
  2. wydruk raportu antyplagiatowego z podpisem dyplomanta
  3. jedną wersję projektu inżynierskiego nagraną na płytę CD lub DVD (podpisaną imieniem,  nazwiskiem i numerem albumu oraz podpis promotora);
  1. jeden egzemplarz projektu inżynierskiego drukowany dwustronnie, zbindowany i zawierający wygenerowane z moja.pg:
  • stronę tytułową (z podpisami: promotora oraz kierownika katedry macierzystej)
  • oświadczenie;

5. książeczkę wojskową do wglądu (w przypadku mężczyzn).

Można otrzymać również:

1.Odpis dyplomu w języku obcym (nie jest obowiązkowy) należy złożyć dodatkowo:

  • wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy (drukowany z moja.pg),
  • 1 fotografię w stroju wizytowym; wymiary 4,5 x 6,5 cm (identyczną jak do dyplomu w języku polskim!)

2.Suplement w języku angielskim (nie jest obowiązkowy) należy złożyć dodatkowo:

  • wniosek o wydanie odpisu suplementu w języku angielskim (drukowany z moja.pg),
  • streszczenie projektu w języku angielskim (abstrakt)

Po złożeniu ww. dokumentów zostanie wystawiona faktura za druki dyplomu w języku polskim (60 zł). Opłata za każdy odpis dyplomu w języku obcym wynosi 40 zł. 

 

PROSZĘ NIE ZMIENIAĆ DOKUMENTÓW DRUKOWANYCH Z MOJAPG (strona tytułowa i oświadczenie)!!

Praca powinna być zgodna z wytycznymi  i wymaganiami edytorskimi dla autorów prac dyplomowych lub projektów dyplomowych realizowanych na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej (Zarządzeniu Rektora PG nr 49/2014 z 5 grudnia 2014 r.)

Informację można znaleźć na stronie eti.pg.edu.pl

Studenci - Dziekanat - Dziekanat - Dyplom

Proszę szczególnie zwrócić uwagę, aby w streszczeniu w języku polskim na końcu były podane DZIEDZINA NAUKI I SŁOWA KLUCZOWE oraz w języku angielskim SŁOWA KLUCZOWE !!! (str.8 Wytycznych edytorskich)

Słowa kluczowe:

Dziedzina nauki i techniki, zgodnie z wymogami OECD:

Keywords: (pod abstraktem)

 

Studenci realizujący pracę w grupie muszą umieścić wyraźny podział działań w spisie treści i streszczeniu. Stronę tytułową i oświadczeni każdy drukuje ze swojego konta na  stronie: moja.pg.gda.pl.

 

Pracę do programu antyplagiatowego sugeruję NIE WRZUCAĆ na ostatnią chwilę!! (System informatyczny ma pewne ograniczenia )

Egzaminy dyplomowe powinny zakończyć się do 19 maja 2017 r.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego inżynierskiego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, łącznie z obowiązującymi praktykami!

Dyplomanci, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na PG powinni zdać egzamin dyplomowy do 10 lutego 2017 r. (13.02.2017 r. jest zamykana lista).

Z pozdrowieniami i życzeniami powodzenia!

Ewa Kwiatkowska

dziekanat WETI

2016-12-21 14:07:25

"W związku z tym, że 18 XII w godz. 11:15-13:00 nie odbył się wykład z
prawa patentowego, ustalony został dodatkowy termin wykładu poświęconego
tej tematyce. Wykład ten odbędzie się 15.I.2017 w godz 7:15-9:00. "


pozdrawiam
Adam Kaczmarek
Katedra Inteligentnych Systemów Informacyjnych

Komunikaty od administratora (e-mail)

brak wiadomości