Aby serwis był w pełni funkcjonalny, należy włączyć JavaScript w przeglądarce.

Studia stacjonarne II stopnia RSS

Komunikaty z dziekanatu (e-mail)

A. Hryszko 2017-03-10 12:55:59

 

 

Ze względu na rozliczenie sesji

w dniach 13 i 15.03.2017 r. (poniedziałek i środa)

Dziekanat nieczynny  

 

 

 

A.Urbańska 2014-11-27 11:17:00

Zgodnie z §42 ust. 5 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom
stypendia wypłacane są na wskazane konto bankowe.
 
Wszyscy studenci składający wnioski są zobowiązani do uzupełnienia numeru konta bankowego
w systemie moja.pg.

Aleksandra Zaborowska 2014-08-28 11:17:31

Informacja dla dyplomantów studiów stacjonarnych II stopnia

Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej stanowi, że:

(§ 21.7) „Student składa pracę dyplomową w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na

informatycznym nośniku danych nie później niż:

3) do 30 września - na studiach drugiego stopnia kończących się w semestrze letnim.”

oraz

(§ 21.9) „Opiekun pracy dyplomowej, po otrzymaniu egzemplarza pracy dyplomowej i jej akceptacji, zalicza przedmiot Praca dyplomowa magisterska bez oceny” – zwrot protokołu do 30 września.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2014 z 24.03.2014 r. pracownik dziekanatu poświadcza na stronie tytułowej złożenie gotowej pracy dyplomowej do dziekanatu. Powinno to odbyć się do 30 września. Złożenie pracy dyplomowej do dziekanatu po tym terminie oraz brak zaliczenia w protokole będzie powodowało skreślenie z dniem 1 października z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej.

Przypominamy również, że zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału WETI z dnia 20.05.2014 r. temat pracy dyplomowej magisterskiej ważny jest 2 lata od podjęcia tematu przez dyplomanta.

Oznacza to, że dyplomanci, którzy podjęli temat pracy przed 30.09.2012 r., powinni złożyć gotową pracę do 30.09.2014 r. W przeciwnym wypadku będą musieli podjąć nowy temat pracy dyplomowej oraz powtórzyć co najmniej trzeci semestr dla studiów stacjonarnych II stopnia (albo czwarty semestr dla studiów niestacjonarnych II stopnia).

Aleksandra Zaborowska 2014-05-14 13:59:37


Szkolenie  z  platformy  eSTUDENT

( szkolenie obowiązkowe)

Studenci I semestru studiów II stopnia proszeni są o odbycie kursu na platformie Moodle (http://moodle.pg.pl/ ). Aby dostać się do kursu, należy zalogować się danymi jak do Moja PG, następnie kliknąć „Moje kursy” (przycisk "zapisz mnie” jeśli się pojawi) następnie kolejno : Moja PG, Temat 1; kurs dla studentów i doktorantów – obsługa portalu Moja PG.

 

 

Komunikaty od administratora (e-mail)

brak wiadomości