J. Czaja 2017-02-22 13:37:24

Plan zajęć wraz z obłożeniem sal jest publikowany w nowym serwisie wydziałowym dostępnym pod adresem sis.eti.pg.gda.pl.

Zachęcamy do korzystania !

Od nowego roku akademickiego serwis StudentInfo zostanie zamknięty.