A.Urbańska 2015-11-12 14:23:06

Zgodnie z §39 ust. 5 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom
przyznane świadczenia pomocy materialnej wypłacane są na, bankowe konto osobiste studenta, wskazane w portalu MojaPG
 
Wszyscy studenci składający wnioski są zobowiązani do uzupełnienia numeru konta bankowego
w systemie moja.pg.