Plan studiów i rozkład zajęć

 
Pokaż mój rozkład zajęć: Mój plan
Rok rozpoczęcia studiów:   
       
Rodzaj Kierunek Specjalność Profil
 
 Stacjonarne II stopnia (magisterskie)       
  Automatyka i robotyka     
   MiniBlok Przedmiotowy dla AIR 1   
   MiniBlok Przedmiotowy dla AiR 2   
   MiniBlok Przedmiotowy dla AiR 3   
   MiniBlok Przedmiotowy dla AiR 4   
   MiniBlock A&R 1 (ENG)   
   MiniBlock A&R 2 (ENG)   
   MiniBlock A&R 3 (ENG)   
   MiniBlock A&R 4 (ENG)   
   Komputerowe systemy sterowania   
   Inteligentne systemy decyzyjne   
  Inżynieria biomedyczna     
   Chemia w medycynie   
   Elektronika w medycynie   
   Fizyka w medycynie   
   Informatyka w medycynie   
  Informatyka     
   Aplikacje rozproszone i systemy internetowe   
   Inżynieria systemów informacyjnych   
   Distributed applications and internet services   
   Inteligentne systemy interaktywne   
   Technologie geoinformatyczne i mobilne   
   Algorytmy i technologie internetowe   
   Sieci komputerowe   
   Zaawansowana analiza danych   
  Elektronika i telekomunikacja     
   Computer electronic systems   
   Aparatura biomedyczna   
   Systemy czasu rzeczywistego   
   Inzynieria dźwięku i obrazu   
   Komputerowe systemy elektroniczne   
   Systemy Elektroniki Morskiej   
   Inżynieria komunikacji bezprzewodowej   
   Systemy mikroelektroniczne   
   Radio communication systems and networks   
   Optoelektronika   
   Systemy i sieci radiokomunikacyjne   
   Sieci i systemy teleinformacyjne   
   Systemy Wbudowane   
 Stacjonarne II stopnia (angielskie)       
  Zero Semester     
  Automatic Control and Robotics     
   MiniBlok A&R 1   
   MiniBlok A&R 2   
   MiniBlok A&R 3   
   MiniBlok A&R 4   
   Automatic Control   
   Decisions Systems   
  Informatics     
   Distributed Applications and Internet Services   
   Systems Engineering and Databases   
   Intelligent Interactive Systems   
   Geoinformatic Systems   
   Algorithms and Internet Technologies   
   Computer Networks   
  Electronics and Telecommunications     
   Biomedical Equipment   
   Real-Time Systems   
   Sound and Vision Engineering   
   Computer Electronic Systems   
   Wireless Communication Engineering   
   Microelectronic Systems   
   Optoelectronics   
   Radio Communication Systems and Networks   
   Teleinformation Systems and Networks   
 Stacjonarne II stopnia (międzywydziałowe)       
  Technologie i systemy bezpieczeństwa     
   Bezpieczeństwo informacji   
   Bezpieczeństwo przemysłowe i energetyczne   
   Bezpieczeństwo środowiskowe   
   Bezpieczeństwo transportu   
   Technologia bezpieczeństwa wewnętrznego   
  Technologie kosmiczne i satelitarne     
   Aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa   
   Technologie informacyjne i telekomunikacyjne   
   Technologie mechaniczne i mechatroniczne   
   Morskie systemy satelitarne i kosmiczne