Strumienie (semestry 5 i 6):

 

·        kierunek Automatyka i Robotyka:

    Systemy Automatyki

    Systemy Decyzyjne i Robotyka

 

·        kierunek Elektronika i Telekomunikacja:

   Elektronika

   Telekomunikacja

 

·        kierunek Informatyka:

    Aplikacje

    Systemy

 

·        kierunek Inżynieria Biomedyczna:

    Elektronika w Medycynie

    Informatyka w Medycynie

    Fizyka w Medycynie

    Chemia w Medycynie

 

Profile dyplomowania (semestr 7):

 

·        kierunek Automatyka i Robotyka:

    Systemy Automatyki

    Systemy Decyzyjne i Robotyka

 

·        kierunek Elektronika i Telekomunikacja

·        strumień Elektronika:

    Inżynieria Mikrofalowa i Antenowa

    Komputerowe Systemy Elektroniczne

    Optoelektronika

    Systemy Mikroelektroniczne

·        strumień Telekomunikacja:

    Sieci Teleinformacyjne

    Urządzenia Elektroniki Morskiej

    Systemy i Sieci Radiokomunikacyjne

    Systemy Multimedialne

 

·        kierunek Informatyka:

    Algorytmy i Modelowanie Systemów

    Architektura Systemów Komputerowych

    Inteligentne Systemy Interaktywne

    Bazy Danych

    Systemy Geoinformatyczne

    Teleinformatyka

 

·        kierunek Inżynieria Biomedyczna:

    Elektronika w Medycynie

    Informatyka w Medycynie

    Fizyka w Medycynie

    Chemia w Medycynie